ตามรอยประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา สัปดาห์ที่ 4

แหล่งเรียนรู้ที่ 4  วัดไชยวัฒนาราม  เจดีย์ภูเขาทอง   ทุ่งมะขามหย่อง  วัดท่าการ้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2015-01-07 14:20:18
0 [0] votes

ตามรอยประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2014-12-18 12:47:14
9 [36] votes

เชิญร่วมพิธีรับมอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

นครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" ∠2014-05-27 13:44:24
8 [30] votes

ศน.สพป.อย.1จัดส่งข้อสอบ NT ระดับ ป.3

เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2557  คณะศน.สพป.อย.1 ส่งข้อสอบ NT ให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ ในสังกัด สพป.อย.1

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2014-02-26 10:58:47
13 [43] votes

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

รองเกรียงพงศ์  ภูมิราช ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net  ระดับชั้น ป.6 ณ  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2557

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2014-02-11 13:50:54
11 [45] votes

วันครู

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2014-01-21 10:57:18
48 [162] votes

สวัสดีปีใหม่ 2557

วัดบึง ∠2013-12-24 17:46:54
74 [198] votes

ดูงานสำนักพิมพืไทยรัฐ และเคารพพระบรมศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อเช้าของวันที่ 19 ธันวาคม 2556  เวลา 10.00 น.  คณะผู้บริหารโรงเรียน
และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพป.อย.1 เยี่ยมชม สำนักพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการทำหนังสือพิมพ์ และการทำวรสารของสำนักงานเขตและทั่วๆไป
ในวันเดียวกันตอนบ่าย 13.30 น.(19 ธ.ค.56).คณะจากสพป.อย.1 และผู้บริหารโรงเรียน
ได้เดินทางไปถวายความเคารพรพระบรมศพสมเด็จพระสังฆราช ฯ ณ วัดบวรฯ

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2013-12-20 11:26:44
39 [143] votes

นวตกรรมวิจัยทางการศึกษาโครงการ Symposium 56

             เมื่อวันที่ 14 ตุลคม 2556  นายภิรมย์  นันทวงค์  ผอ.สพป.อย.1 เป็นประธานเปิดการประกวดผลงานนวัตกรรมวิจัยทางการศึกษาโครงการ Symposium 56 งานทางวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อย 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ  มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 50 ราย และผุ้เข้าร่วมประชุม 30  ราย

 

 

 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2013-10-15 13:03:39
16 [56] votes

กิจกรรมสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติด ประเมินฯโดย ศน.ทศพล  วงศ์เนตร  และคณะได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับผอ.โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ อ.วังน้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2013-08-01 09:50:55
75 [210] votes