ระบบรับ-ส่งเอกสารออนไลน์

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม/อำเภอ
โรงเรียน/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดขุนทิพย์
โรงเรียนวัดพรานนก
โรงเรียนวัดลาดทราย
WatSiwaramSchool
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
วัดจำปา
โรงเรียนโพธิ์ราษฏร์บำรุง
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชานุกูล)
โรงเรียนวัดอุทัย(เชาวนวิทยา)
โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดพรานนก
โรงเรียนวัดปรีดาราม
โรงเรียนวัดมเหยงค์
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภุธรอุปถัมภ์
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุึสรณ์
โรงเรียนคอตันคลอง 27
โรงเรียนวัดมเหยงค์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
***เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ให้โรงเรียนใช้ระบบ e-office จากส่วนกลาง สพฐ. (obec-office) ดังนั้นระบบนี้จะปิดการส่งไฟล์เอกสาร โดยอัตโนมัติ หลังวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นเอกสารเดิมในระบบได้ตามปกติ***
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (261) กลุ่มการเงิน
สพฐ.จัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2558 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557 (70%) (981) วัดบึง
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าไฟฟ้า ให้โรงเรียนในสังกัด (647) วัดบึง
ประยุทธ์ เอาใจ ขรก. กลับไป ใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญเดิม-ปรับการประเมินภายนอก (950) วัดบึง
ขรก.รอเฮ"ประยุทธ์"สั่งหาแนวทางเพิ่ม"เงินเดือน-ค่าครองชีพ"ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น-มีเกียรติยศศักดิ์ศรี (1003) วัดบึง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1114) วัดบึง
คู่มือการใช้งาน Windows8 มาแล้วจ้า (314) วัดบึง
มาแล้วครับ...หลักการ แนวคิด ทิศทาง เพื่อการประเมินภายนอก รอบ 4 (721) วัดบึง
ออกมาอีกเวอร์ชั่นแล้วจ้า! บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับฝึกทักษะการฟังและพูด มีคลิปเสียงจ้า (1030) วัดบึง
มาแล้วจ้า! คู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ ใช้ในชีวิตประจำวัน (1490) วัดบึง
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ตามรอยประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา สัปดาห์ที่ 4

แหล่งเรียนรู้ที่ 4  วัดไชยวัฒนาราม  เจดีย์ภูเขาทอง   ทุ่งมะขามหย่อง  วัดท่าการ้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2015-01-07 14:20:18
0 [0] votes

ตามรอยประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2014-12-18 12:47:14
9 [36] votes

เชิญร่วมพิธีรับมอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

นครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" ∠2014-05-27 13:44:24
8 [30] votes

ศน.สพป.อย.1จัดส่งข้อสอบ NT ระดับ ป.3

เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2557  คณะศน.สพป.อย.1 ส่งข้อสอบ NT ให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ ในสังกัด สพป.อย.1

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2014-02-26 10:58:47
13 [43] votes

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

รองเกรียงพงศ์  ภูมิราช ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net  ระดับชั้น ป.6 ณ  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2557

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา ∠2014-02-11 13:50:54
12 [50] votes

ข่าวทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ
สถิติการเยี่ยมชม

สถิติ 1 ชั่วโมงนี้:57 คน
สถิติวันนี้: 1317 คน
สถิติสัปดาห์นี้:9039 คน
สถิติเดือนนี้31175 คน
สถิติปีนี้:31175 คน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้:
16 คน

e-office.aya1.go.th

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย